Antikoaguliantų saugos klausimas bendruomenės vaistinėje

Antikoaguliantų saugos klausimas bendruomenės vaistinėje

Gyvenimo būdo veiksniai, susiję su daugybinės mielomos rizika

Gyvenimo būdo veiksniai, susiję su daugybinės mielomos rizika

Polatuzumabo vedotinas, naudojamas kartu su rituksimabu, lenalidomidas yra perspektyvus pasirinkimas?

Polatuzumabo vedotinas, naudojamas kartu su rituksimabu, lenalidomidas yra perspektyvus pasirinkimas?

Su sveikata susijusi pacientų, sergančių B ląstelių limfoma, gyvenimo kokybė

Su sveikata susijusi pacientų, sergančių B ląstelių limfoma, gyvenimo kokybė